Hakkımızda

Türkiye’de yüksek öğretim kurumlarına yerleşme aşamasında günümüzde katsayının kalkmasıyla birlikte bir engel kalmamıştır. Ancak üniversite sayısının artması berberinde nitelik sorununu gündeme getirmiştir.

Kurumumuzun asıl hedefi, öğrencilerimizin herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmekten çok onların gerçekten istediği, kazandıklarında sevinecekleri ve gelecekte kendilerini gerçekleştirebilecekleri programlara yerleşmelerini sağlamaktır.

Başarının istek, yetenek, eğitim ve disiplinle kazanılacağını düşünüyoruz. Bulundukları yaş gereği zorlandıkları bu süreçte esas olanın devamlılık olduğunu, zamanı iyi yönetmeleri gerektiğini, sınavın zekadan çok çalışma alışkanlıkları ile ilgili olduğu gerçeğini öğretmeye çalışıyoruz.

Sınavda yüksek net ve puan almanın önlerindeki seçenekleri çoğaltacağını, kendi istek ve yeteneklerine uygun üniversite seçmelerinin yolunu açacağını, bunun içinde programlı bir şekilde çalışmaları gerektiğini anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Deneyimli öğretmen kadromuzla ve rehberlik servisimizle gerçekleştirdiğimiz  öğretim programlarıyla özellikle eksik oldukları derslerdeki açıkları kapatmayı hedefliyoruz.

Sınava hazırlık öğrencilerinin genel olarak öğrendikleri bilgileri nerede ve nasıl kullanacakları konusunda sorun yaşadıklarına tanık oluyoruz. Önemli olan bilgiye sahip olmak kadar onu sorularda kullanabilecek beceriyi göstermektir. Bunun için de doğru pratik yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Uzmanlar gelecekte ekonominin tarım ve sanayi sektörü ağırlıklı olmaktan çıkıp hizmet sektörü ağırlıklı olacağını, üretimin ulusal bazdan çıkıp global (küresel) bazlı olacağını ve kitlesel üretim yerine tam zamanında üretime dönüleceğini öngörmektedir. Büyümeyi belirleyen faktörlerin ise sermaye ve iş gücü olmaktan çıkıp yenilik, bilgi ve teknoloji üretmek olacağını, teknolojiyi belirleyen faktörün makineleşmeden dijitalleşmeye döneceğini, gerekli eğitimin mesleki diplomaya yönelik olmaktan çıkıp yaşam boyu öğretime döneceğini, iş gücü yapısının kalifiye veya tek alanda uzman olandan çok bilgi ve bir organizasyonun parçası olarak çok yönlü, iletişime açık, yenilikçi olacağını öngörmektedir. Biz de öğrencilerimizi mesleki ve sınavla ilgili teknik konularda yönlendirirken dünyanın her yerinde geçerli olabilecek mesleğe ve beceriye sahip olmaları yönünde öğretim programları uygulamayı hedefliyoruz.